Hoe?

In principe kan iedereen een aanvraag voor hulp doen; cliënt zelf of mantelzorg ( familie, vrienden, buren), thuiszorg(wijkverpleegkundigen), huisarts, verpleegkundigen van het ziekenhuis. Kortom, een ieder die bij de situatie is betrokken en ziet dat de zorg voor de stervende voor de naasten te zwaar wordt.

VPTZ-NWN heeft een coördinator in dienst, die van maandag t/m vrijdag bereikbaar is. De coördinator van VPTZ-NWN neemt de hulpaanvraag aan en bemiddelt tussen vrijwilliger en cliënt/mantelzorg. Zij bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de ingezette vrijwillige hulp.

Voor aanvraag in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunt u bellen naar 0651175006 of mailen naar info@vptz-nwn.nl

Hulpaanbod

De vrijwilligers verlenen hulp, al naar gelang de omstandigheden.
Deze hulp kan bestaan uit :

  • waken bij de patiënt
  • eten/drinken geven
  • emotionele steun, aandacht, nabijheid,
  • bijstaan van de mantelzorger(s)

Op welke tijden komen de vrijwilligers ?
Een vrijwilliger kan een of meerdere dagdelen per week worden ingezet ; ‘s morgens, ‘s middags en/of ‘s avonds. Is er meer hulp nodig dan kunnen, in overleg, meer vrijwilligers worden ingezet.

Kosten :

Aan de hulp van de vrijwilligers zijn geen kosten verbonden.
Wel is het mogelijk een gift over te maken op giro NL89INGB0000026645, t.n.v. Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg-NWN , Schiedam.
Uw vrijwillige bijdrage kan gebruikt worden voor extra activiteiten ten behoeve van de vrijwilligers, bijvoorbeeld kosten voor sprekers en/of opleidingen die als deskundigheidsbevordering kunnen worden gezien en bijvoorbeeld als bijdrage voor het jaarlijkse uitje van de vrijwilligers.