Vacature Bestuurssecretaris (vrijwilliger)

Wij hebben de ambitie om vorm te geven aan de palliatieve zorg van de toekomst. Ga jij ons helpen?

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg-Nieuwe Waterweg Noord (VPTZ-NWN) is een stichting in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Onze vrijwilligers bieden ondersteuning thuis bij ongeneeslijk zieke mensen in de laatste levensmaanden. Daarmee steunen ze hen en hun naasten. Ook op palliatieve units ondersteunen onze vrijwilligers. Hiermee vormen wij een belangrijke schakel in de keten van palliatieve zorg in de thuissituatie en in verpleeghuizen. Het bestuur bepaalt het beleid voor deze organisatie.

Dinsdag 23 januari 2024

De VPTZ-NWN werkt nauw samen met diverse organisaties in de regio waaronder het Netwerk Informele- en Respijtzorg (NIRZ), Hospice De Margriet en het Netwerk Palliatieve Zorg WSD. We is ook aangesloten bij de landelijke koepelvereniging VPTZ Nederland.

Aanleiding

Onze huidige secretaris heeft na 20 jaar trouwe dienst besloten te stoppen met deze taak. Daarom zijn we nu op zoek naar een nieuwe secretaris om het bestuur weer compleet te maken.

Verantwoordelijkheden bestuur:

Het bestuur (vrijwilligerswerk) is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen over het beleid van de VPTZ-NWN.

De verantwoordelijkheden van het VPTZ-bestuur zijn:

Het besturen van de VPTZ-NWN vraagt om een visie op palliatieve terminale zorg voor nu en in de toekomst. Het bestuur houdt zich op de hoogte is van de ontwikkelingen in de palliatieve terminale zorg en informele zorg ter plaatse, in de regio en op landelijk niveau. Het is een pré als je een netwerk hebt binnen de regionale ketenpartners in de zorg.

Intern is het bestuur verantwoordelijk voor het personeels- en vrijwilligersbeleid. Vanwege de betaalde coördinator, heeft het bestuur werkgeversverantwoordelijkheid.

Het bestuur stelt de coördinator en vrijwilligers in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de bestuurlijke besluitvorming.

VPTZ Nederland heeft trainingen ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij de beleidsontwikkeling van VPTZ-organisaties.

Het bestuur geeft ook invulling aan het kwaliteitsbeleid. Onderdeel daarvan is het beleid rond scholing/deskundigheidsbevordering. Het bestuur stimuleert deelname aan cursussen, trainingen en landelijke bijeenkomsten. Ook neemt het bestuur zelf deel aan dergelijke bijeenkomsten.

Taken secretaris:

De taak van de secretaris omvat:

Tijdsbesteding

Gemiddeld besteed de secretaris van de VPTZ-NWN 2-4 uur per week aan het werk voor de stichting op vrijwillige basis. Onkosten worden uiteraard vergoed.

Informatie

Wil je meer informatie over de organisatie en/of de functie? Neem contact op met de coördinator Karen van ’t Sant op 0651175006 of voorzitter Marianne Ras: 0653350837. Mailen kan naar info@vptz-nwn.nl.