Over VPTZ Nieuwe Waterweg Noord

Wanneer u te horen krijgt dat het levenseinde van uzelf of uw naaste nabij is, breekt een onzekere periode aan. Het verzorgen van een geliefde in de laatste levensfase kan zwaar zijn, ondanks de ondersteuning van familie, vrienden, wijkverpleging en thuiszorg. Wacht niet tot het echt niet meer gaat, maar trek tijdig aan de bel!

Samen staat u sterker

Juist in deze periode staan wij voor u klaar. Of u de laatste levensfase nu thuis doorbrengt, in een verpleeghuis of een andere zorginstelling: Wij zijn de VPTZ-NWN (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg-Nieuwe Waterweg Noord) en onze kundige vrijwilligers bieden u tijd, aandacht en ondersteuning. Wij zijn er voor u en uw naasten, zodat zij zichzelf weer kunnen opladen. Samen met uw mantelzorgers en de professionele zorgverleners doen wij wat gedaan moet worden in deze intense periode.

Wij verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken, maar bieden u en uw mantelzorgers een luisterend oor en praktische en emotionele ondersteuning. Uw naasten krijgen op die manier een beetje rust en ruimte, terwijl u zo veel mogelijk dezelfde aandacht en hulp krijgt die u gewend bent.

Wij kunnen een of meerdere dagdelen per week worden ingezet, overdag, ’s avonds en incidenteel ook ’s nachts. Afhankelijk van uw behoefte kunnen meerdere vrijwilligers voor u klaar staan.

Organisatie

Onze stichting bestaat al 30 jaar. Het bestuur zet het beleid uit, de coördinator regelt de dagelijkse gang van zaken rondom inzetten en de begeleiding van de vrijwilligers. Onze belangrijkste mensen zijn onze goed opgeleide vrijwilligers die de ondersteuning leveren bij mensen thuis rondom het sterven.

Kennismaken

Neem contact op met de coördinator.

 

Documenten

Het privacyreglement vindt u hier.

Het klachtenreglement vindt u hier.

Het vrijwilligersbeleid vindt u hier.

Jaarverslagen

Het jaarverslag 2022 vindt u hier.

Het jaarverslag 2021 vindt u hier.

Het jaarverslag 2020 vindt u hier.