Onze hulp inschakelen

Wanneer u in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam woont, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met de coördinator van de VPTZ-NWN, Karen van ’t Sant. U kunt bespreken wat uw wensen zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Aan onze hulp zijn geen kosten ver­bonden.

Karen is bereikbaar via telefoonnummer 06 51175006. Krijgt u niet direct gehoor, dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook een email sturen naar  info@vptz-nwn.nl

Kosten
Aan de hulp van de vrijwilligers zijn geen kosten verbonden.
Wel is het mogelijk een gift over te maken op giro NL89INGB0000026645, t.n.v. Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg-NWN , Schiedam.
Uw vrijwillige bijdrage kan gebruikt worden voor extra activiteiten ten behoeve van de vrijwilligers, bijvoorbeeld kosten voor sprekers en/of opleidingen die als deskundigheidsbevordering kunnen worden gezien en bijvoorbeeld als bijdrage voor het jaarlijkse uitje van de vrijwilligers.