Veelgestelde vragen

Heeft u behoefte aan meer informatie over terminale zorg, thuis sterven of anders? Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen. Mocht uw vraag hier niet bij staan, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Wat is palliatieve zorg?

Onder palliatieve zorg wordt verstaan alle zorg die kan worden geboden in de periode nadat iemand ongeneeslijk ziek is verklaard en niet meer beter wordt. Het verschil met “gewone” zorg is dat deze zorg niet meer gericht is op de genezing van de patiënt, maar op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven gedurende de periode die hem nog rest. Hierbij valt te denken aan persoonlijke verzorging, pijnbestrijding, maar ook aan eventuele psychische hulp en ondersteuning op het gebied van levensvragen en religie.

Terminale zorg

We spreken van palliatieve terminale zorg wanneer iemand nog maar heel kort te leven heeft. De patiënt krijgt dan dezelfde palliatieve zorg, maar deze is dan mogelijk nog intensiever geworden, bijvoorbeeld iemand kan niet meer alleen gelaten worden en moet dag en nacht verzorgd worden. Ook wordt aandacht besteed aan afscheid nemen van dierbaren en het afronden van het leven.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg die verleend wordt door de levenspartner, familie, vrienden of buren van de patiënt. Iedereen die regelmatig voor iemand met een ziekte of beperking zorgt, is mantelzorger.

Veel mensen vinden zorgen voor hun kind, partner of ouder vanzelfsprekend. Maar die zorg kan een zware belasting worden als de ziekte erger wordt en er steeds langduriger en intensievere zorg nodig is. Mantelzorgers krijgen de laatste tijd meer aandacht omdat zij overbelast kunnen raken, met alle gevolgen van dien. Met de hulp van de VPTZ-NWN worden de mantelzorgers rondom de stervende patiënt bij hun zware taak ondersteund en krijgen zij de tijd om even op adem te komen.

Thuis sterven, wat komt daarbij kijken?

Wie ongeneeslijk ziek is, hoeft niet altijd tot het einde in een ziekenhuis te blijven. De meeste mensen willen het liefst naar huis of, als dat niet kan, in een andere vertrouwde omgeving verzorgd worden.

Tegenwoordig is er in de thuissituatie veel mogelijk op het gebied van specialistische verpleegkundige behandeling en allerlei hulpmiddelen om het de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken.

Wie kiest voor thuis sterven, doet er goed aan om alle mogelijkheden met de behandelend arts door te spreken, zodat de benodigde hulp thuis goed georganiseerd kan worden.

De huisarts, de thuiszorg organisatie en de wijkverpleging zijn de belangrijkste zorgverleners bij hulp thuis. Maar ook de vrijwilligers van de VPTZ-NWN kunnen helpen. Informeer naar de mogelijkheden.

Zijn jullie van de Thuiszorg?

Nee, de Thuiszorg geeft huishoudelijke hulp en verpleegkundige hulp.
De vrijwilligers van de VPTZ-NWN zijn er ter aanvulling en ondersteuning. Zij verrichten geen huishoudelijk werk en voeren geen medische handelingen uit. De vrijwilliger is ook geen verpleegkundige.

De vrijwilliger kan, indien nodig, helpen met naar het toilet gaan, iemand opfrissen of een boterhammetje smeren.

Komen jullie ook ‘s nachts?

Tegenwoordig hebben de meeste cliënten thuis nachtzorg. Onze vrijwilligers komen dan ook niet meer ‘s nachts, maar overdag, op één of meerdere dagdelen per week.

Mocht de behoefte aan nachtzorg toch aan de orde zijn, aarzel niet om dit met de coördinator te bespreken. Zij zal samen met u naar een oplossing zoeken.

Wat zijn de kosten?

Aan onze hulp zijn géén kosten verbonden !

Iedereen kan de hulp aanvragen; uzelf, uw familie, uw huisarts, wijkverpleegkundige of andere betrokkenen.

Krijg ik steeds dezelfde vrijwilliger?

Uw wensen en behoeften zijn ons uitgangspunt. Sommige mensen vinden steeds een andere vrijwilliger wel prettig, anderen hebben liever niet teveel verschillende mensen over de vloer.

Het zal niet altijd mogelijk zijn om exact te “leveren” wat u vraagt, maar meestal lukt het wel. In de laatste terminale fase wordt de zorg vaak intensiever en kan het wenselijk zijn dat er meerdere dagen per week hulp wordt verleend. Dit kan dan niet altijd door dezelfde vrijwilliger worden gedaan. Er worden dan meerdere vrijwilligers ingezet. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.

Is de VPTZ ergens bij aangesloten?

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg in de regio Nieuwe Waterweg Noord zijn aangesloten bij het landelijk steunpunt VPTZ te Amersfoort (www.vptz.nl).

Landelijk zijn er 250 lokale VPTZ organisaties. Zij bieden palliatieve terminale zorg in de vorm van vrijwillige hulp thuis, bijna-thuis huizen en hospices. In totaal zijn er 10.000 vrijwilligers die zich voor de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg inzetten. Jaarlijks bieden zij hulp aan ruim 8800 mensen, waarvan bijna 4500 mensen thuis (en 4300 mensen in hospices/bijna-thuis huizen).

Bron: VPTZ landelijk steunpunt

Waar kan ik de VPTZ vinden?

Heeft u direct hulp nodig of wilt u meer informatie, dan kunt u het best contact opnemen met VPTZ-NWN.
De coördinator zal u dan te woord staan of komt bij u langs om uw hulpvraag te bespreken.