Vrijwilliger worden?

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de coördinator in uw regio.

De hulp aan de stervende en de ondersteuning van mantelzorgers vraagt om kennis over en vaardigheden in het omgaan met, o.a., de tegenstrijdige gevoelens van de betrokkenen bij het stervensproces. Daarom worden vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op hun taak. Als vrijwilliger bij VPTZ-NWN krijgt u een gerichte opleiding voordat u wordt ingezet. Veel vrijwilligers weten van nabij wat het betekent om thuis een zieke in de laatste levensfase te begeleiden en verzorgen. Vrijwilligers werkzaam in de thuissituatie verrichten geen huishoudelijke taken of verpleegkundige handelingen. Deze vorm van zorg is niet ter vervanging van professionele zorg, maar is uitsluitend ter aanvulling en ter ondersteuning van de mantelzorg en de zieke.

Tijdens de inzet is er ondersteuning, overleg en intensief contact tussen vrijwilliger(s) en de coördinator. Ook komen de vrijwilligers regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en thema’s te bespreken. Verdere scholing bestaat uit het volgen van een twee daagse landelijke training, 1x per jaar. Dit om de deskundigheid op peil te houden en kwaliteit te bevorderen.

Ook de vrijwilligers van de palliatieve units van enkele verzorgings-verpleeghuizen zijn aangesloten bij de VPTZ-NWN. Vrijwilliger zijn op de unit betekent dat u ondersteuning en begeleiding biedt aan cliënt/gast in de laatste levensfase en hun familie. Ook het verrichten van licht verzorgende handelingen kan op een unit tot de werkzaamheden behoren. Na aanmelding voor het werken op een palliatieve unit vindt een zorgvuldig selectiegesprek plaats en voorbereiding op het werk.
Daarna wordt de introductiecursus van VPTZ-NWN gevolgd. Verdere scholing, de tweedaagse landelijke training, wordt in overleg besproken. Deskundigheid wordt hiermee op peil gehouden, bevorderd en hierdoor de kwaliteit gewaarborgd.
Belangrijk om te melden is dat, als u vrijwilliger wilt worden, u kunt kiezen om te werken in de thuissituatie, op een palliatieve unit of kan kiezen voor een combinatie; zowel inzetbaar in thuissituatie als op een palliatieve unit.