Interessante websites

VPTZ Nederland
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (vptz.nl)

Netwerk Palliatieve Zorg WSD
palliaweb.nl/netwerk-westlandschielanddelfland

Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Agora – Samen voor mensen in de palliatieve fase

Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg
Mantelzorg helpt jou helpen – MantelzorgNL

Hospice De Margriet Vlaardingen
Hospice De Margriet