“Steun tijdens de laatste levensfase

Lees verder.  

Kunt u de hulp van onze vrijwilligers gebruiken?

Neem contact op met de coördinator bij u in de buurt en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

Maak snel kennis met ons

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden onze opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.

"Een eindje meelopen met mensen in hun laatste levensfase. Bescheiden, waakzaam, attent, met een warm meevoelend hart, een open oog en oor, ingaan op wat er van je gevraagd wordt.”

Gerdy Rudde, één van de grondleggers van VPTZ