De vrijwilligers palliatieve terminale zorg bieden aanvullende hulp aan mensen, die ongeneeslijk ziek zijn en ervoor kiezen om in hun vertrouwde omgeving, thuis of in een zorginstelling, te sterven. Ook voor hun naasten kunnen de vrijwilligers een extra steun in de rug zijn.

Op deze website vindt u informatie over onze organisatie en mogelijkheden voor het inzetten van vrijwilligers. Ook voor andere belangstellenden, zoals zorgverwijzers en (aspirant)vrijwilligers biedt deze site alle informatie over het werk van VPTZ-NWN. Heeft u na het lezen nog vragen? Neem gerust contact met ons op; wij helpen u graag verder.