17 vrijwilligers geschoold in de palliatieve zorg

Hospice De Margriet, hospicevoorziening Mathilde van het Zonnehuis en de stichting VPTZ-NWN (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg-Nieuwe Waterweg Noord) hebben gezamenlijk 17 vrijwilligers geschoold. Allen zijn nu opgeleid om zowel in de thuissituatie, hospice (voorzieningen) als verpleeghuizen ingezet te worden ter ondersteuning van mensen in de laatste levensfase en hun naasten in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

De scholing bestond uit zeven lessen verzorgd door de coördinatoren: Els Wijnhorst en Anja van der Plas van hospice de Margriet; Martha Verwater van hospicevoorziening Mathilde; Sandra Mauwer van de VPTZ-NWN; Huub Schreuder en Marja Mons van het Netwerk Palliatieve Zorg-NWN; Jan de Geus, emeritus predikant en Wil van de Linden en Nancy Boelhouwer, beiden verpleegkundigen. Een prachtige samenwerking tussen verschillende organisaties!

Alle cursisten hebben welverdiend een certificaat en een cadeautje gekregen.
Ondanks de grote groep was de sfeer prettig en open, waardoor er met elkaar ‘de diepte’ in kon worden gegaan en persoonlijke ervaringen konden worden gedeeld.

Betekenisvol vrijwilligerswerk
Heeft u interesse in deze betekenisvolle vrijwilligersfunctie, neem dan contact op met Sandra Mauwer, coördinator van de VPTZ-NWN: info@vptz-nwn.nl of 06-51175006.
Of met hospice de Margriet: coordinator@hospicedemargriet.nl of 010-4747618

Dinsdag 5 mei 2020