Atie van Witzenburg (71 jaar) neemt afscheid van VPTZ-NWN

Een rustige oude dag zit er niet in en past ook helemaal niet bij de energieke en sociaal betrokken vrouw die ik ga interviewen. Sinds de oprichting van de Palliatieve Terminale Thuiszorg in Vlaardingen (27 jaar geleden) door Rob van Herwaarden, heeft Atie ruim 20 jaar in het bestuur gezeten. Later kwamen ook Schiedam en Maassluis erbij. Nu vindt zij het wel goed om afscheid te nemen en kijkt terug op een leerzame en mooie periode. Zij hield zich primair met PR activiteiten bezig en alle andere voorkomende bestuurlijke zaken. Zij is als vrijwilliger nog betrokken bij een Ouderensoos en is coördinator van de Voedselbank in Vlaardingen, soort van vrijwillige fulltime baan.

Dinsdag 21 augustus 2018

In haar gezellige huis in Vlaardingen waar zij met haar man Joop woont, gaat tijdens het gesprek de telefoon een paar keer over! Altijd bereikbaar voor de hulpbehoevende medemens!

Kan je iets over je achtergrond vertellen?
Mijn vader had een bloemisterij en was als vrijwilliger ouderling bij de kerk (huidige PKN).
Na schooltijd altijd helpen in de zaak. Op mijn 18e was ik al leider van een jeugdclub van de Kerk. Ik ben een echte leeuw, leidinggeven, regelen, organiseren, helpen en probleem oplossen, dat zit in mijn genen! Ik heb als secretaresse bij de personeelsafdeling van Unilever gewerkt, een zelfstandige functie waar ik mijn regel- en organisatievermogen goed kon gebruiken. Ik leerde mijn man Joop bij Unilever kennen, heb wel even zijn personeelsdossier ingezien. Ik wilde toch weten wat voor vlees ik in de kuip had.
Ik wist al eerder dan Joop als er voor hem salariswijzigingen waren, maar vertelde hem er niets over. Vertrouwelijkheid staat hoog in mijn vaandel! Intussen samen met hem 2 dochters en vijf kleinkinderen rijker!

Waar komt je drive vandaan?
Ik heb behoefte om mensen te helpen, dat geeft mij een goed gevoel, daar word ik blij van. Vrijwilligerswerk doe je ook voor jezelf en uiteraard voor je medemens, daar krijg ik energie van, zeker als je dingen voor elkaar krijgt.

Wat voor dingen?
Een voorbeeld: Een vrouw die bij een flat altijd heel lang op een taxi moest wachten en daar last van had. Dat krijg ik te horen en ga aan de slag en zorg ervoor dat er een bankje wordt geplaatst. Heerlijk lekker praktisch een probleem oplossen!

Wat is jouw affiniteit met de Palliatieve Terminale Zorg?
Ik vind het belangrijk dat mensen de kans wordt geboden om zo lang als mogelijk in hun eigen leefomgeving hun laatste fase mee te maken. Daar wil ik een (bestuurlijk) steentje toe bijdragen. Ik heb vooral bewondering voor de vrijwilligers die het echte werk doen en er met liefde over praten.
Ik weet van mijzelf dat ik dat werk niet zou kunnen doen, omdat ik als gevoelsmens teveel mee naar huis zou nemen.

Is er veel veranderd als het om sterven gaat?
Ik vind dat wel meevallen. Hooguit wordt er teveel doorbehandeld en is de acceptatie bij mensen om te sterven iets afgenomen. Voor mij is doodgaan een vast gegeven en eindigt het leven als het je tijd is. We zijn pas dood als we niet meer herinnerd worden.

Ik neem afscheid van een mooi en liefdevol mens, die naast haar vrijwilligerswerk met sporten, tennissen, zingen, bridge en wordfeud (om echt te ontspannen), volop in het leven staat!

Harvey de la Rambelje, vrijwilliger VPTZ/NWN

*Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg / Nieuwe Waterweg Noord