Hospice De Margriet en VPTZ-NWN slaan de handen ineen

Vrijdag 2 maart 2018

Nieuwe vrijwilligers bij hospice De Margriet en VPTZ-NWN (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg- Nieuwe Waterweg Noord) zijn de afgelopen maanden voor het eerst samen geschoold. Nu krijgen alle vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg dezelfde gedegen basisscholing, waarin veel aspecten van deze specifieke zorg aan bod komen. Allen zijn geslaagd en hebben hiervoor een certificaat ontvangen. Gefeliciteerd!

Vanaf heden zijn zij inzetbaar in de palliatieve terminale zorg, in hospice De Margriet en via de VPTZ-NWN, ook bij mensen thuis en in hospicevoorzieningen en verpleeghuizen in de regio.

Palliatieve terminale zorg is zorg aan mensen in de laatste levensfase, gericht op het zo hoog mogelijk houden van de kwaliteit van leven en is mantelzorg ondersteunend.

Hebt u interesse in deze betekenisvolle vrijwilligersfunctie, dan kunt u een email sturen naar: vrijwilligers.pz.nwn@gmail.com , of bellen met 010-4747618 (hospice De Margriet) of met 06-51175006 (VPTZ-NWN).