Maatregelen Coronavirus VPTZ-NWN

Inzet van vrijwilligers van de VPTZ-NWN in reguliere situaties blijft doorgaan, mits verantwoord. Inzet bij cliënten besmet met het Coronavirus of verdenking daarvan kan niet plaats vinden.

Dinsdag 5 mei 2020

De aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken hebben grote gevolgen voor de maatschappij en raken ook ons. Toch willen we graag onze missie blijven waarmaken, voor zover dat mogelijk is: dat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven en mantelzorgers ontlast kunnen worden. Als VPTZ-NWN werken we conform de richtlijnen van het RIVM. Deze hebben als doel de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken, waarbij de continuïteit van zorg gewaarborgd moet blijven.

Hierdoor blijven we doorgaan met het ondersteunen van cliënten in de laatste levensfase of stervensfase en van hun naasten in de thuissituatie en in verpleeghuizen.

De lopende aanvragen bij cliënten gaan gewoon door, nieuwe aanmeldingen nemen we aan maar we gaan niet standaard meer op intake bezoek en we kijken per aanvraag naar de hulpvraag en de urgentie.

 

Vrijwilligers blijven we inzetten, mits ze:

-niet in risicogebieden zijn geweest,

-geen gezondheidsklachten hebben zoals hoesten, neusverkouden, keelpijn,

-de hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht nemen die het RIVM voorschrijft.

 

Belangrijke voorzorgsmaatregelen zijn:

-geen handen schudden,

-zo mogelijk afstand houden, ongeveer 1,5 meter,

-bij ondersteuning van de thuiszorg, waardoor de 1,5 meter niet toegepast kan worden, dient er beschermend materiaal gebruikt te kunnen worden zoals handschoenen en een mondkapje.

-handen wassen voor en na het bezoek op de voorgeschreven wijze,

-in de ellenboog niezen,

-houd je aan de richtlijnen van het huis

 

Overige maatregelen:

-er wordt niet ingezet bij cliënten en/of naasten die besmet zijn met het COVID-19 virus, of waarvan het vermoeden bestaat dat zij besmet zouden kunnen zijn,

-gebruik van beschermend materiaal is afhankelijk van het beleid van de betreffende thuiszorgorganisatie en gaat in samenspraak met de cliënt en de vrijwilliger.

De vrijwilliger die ingezet wil worden bepaalt wat zijn/hij wenselijk vindt aan beschermend materiaal. Als dit niet aangeboden kan worden dan kan de inzet niet plaats vinden.

 

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor medewerkers in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze richtlijnen worden ook door onze vrijwilligers in acht genomen. Verder vind je daar de meest actuele informatie en worden er regelmatig updates, veel gestelde vragen en informatiefilmpjes vertoond.