VPTZ-NWN bezoekt het symposium van het Netwerk Palliatieve zorg-NWN

Vanwege het 20 jarig bestaan van het Netwerk Palliatieve Zorg-NWN is 4 oktober jl een symposium georganiseerd genaamd: ‘Wat leert het verleden ons over de toekomst’?

De opkomst was groot! Ook de st VPTZ-NWN (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) was vertegenwoordigd middels vijf vrijwilligers en de coördinator: Nanny, Harvey, Luky, Carla, Loura en Sandra. Zij vertellen graag hoe ze het symposium met de workshops hebben ervaren.

Maandag 8 oktober 2018

“Zeer interessant en goed verzorgd, in een vriendelijke en warme sfeer”, volgens allen.

Het eerste gedeelte met de plenaire sprekers werd door enkelen als ‘iets te lang’ bevonden, maar zeker ook inspirerend en boeiend. Het gaf aan dat er veel gaande is op het gebied van de palliatieve zorg: “Je krijgt weer grote bewondering voor al diegenen die hier zoal mee bezig zijn, zowel  in het plaatselijke als in het landelijke gebeuren. Mooi dat ook de vrijwillige zorg ingebed is in het geheel”.

De film die in het eerste deel werd vertoond sprak een ieder erg aan: ”Een prachtige, ontroerende en informatieve film over hoe het netwerk functioneert als de laatste levensfase wordt bereikt”.

In het tweede gedeelte konden twee van de drie aangeboden workshops worden bezocht:

Alle workshops werden door de meesten als zinvol ervaren. Een ieder vond het jammer dat niet alle drie de workshops gevolgd konden worden: “Mooie zinvolle en bruikbare onderwerpen om meer tijd voor te nemen en dieper op in te gaan”. En: “Ik heb leerzame en praktische handvatten gekregen, bijvoorbeeld hoe een ‘verward persoon’ te herkennen en te benaderen”.

De middag werd afgesloten met een prachtig en zeer smakelijk vegetarisch buffet (het was tenslotte dierendag!). “Heel fijn om tijdens zo’n buffet elkaar te ontmoeten en na te praten over wat de revue is gepasseerd. Bovendien was de sfeer aan tafel erg gezellig en betekende dit meteen een teambuilding moment”.

Aan allen die meegewerkt hebben aan dit symposium: “Hartelijk dank voor de zeer leerzame en prettige middag en avond! We kijken uit naar verdere samenwerking en mooie nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg!”